Kontakt
Peter Bebej CYKLO Bej
  Radová 315
  02732   Zuberec
  mobil: +421 949 195 322
 
 Dopravu zabezpečuje
Slovenská poštaUPS
krátky popis banneru
Košík:13 ks
bez DPH:73.25,- €
s DPH:87.90,- €
 Novinky
LIVE CHAT

Spúšťame LIVE CHAT podporu.


Sme inštalovali 4 vyšívací stroj.

 Anketa
Ktoré nášivky vám tu chýbaju?

Erby
20%

Moto
15%

Športové-klubové
30%

Film / Muzika
6%

Rozprávkové
8%

Retro
21%
 ShoutBoard
Jana:  Dobrý den, chci se zeptat, dá se platit převod v kč z Česka?
Tixie:  Zdravim, hladam tabulku velkosti na stranke, poradi niekto
Richard:  Velmi dobra komunikacia. Vsetko doslo v dobrej kvalite a rychlo. Mensi problem s kurierom hned operativne vyrieseny. Obchod ODPORUCAM a vyuzijem aj nabuduce.
mrkvicka:  ahoj
uhorka:  caute
 1 / 25 
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Online status
krátky popis banneru

Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (skrátené)

- uvedemé ceny sú konečné vrátane DPH 20%. ( sme platcami DPH).
- k uveným cenám sa pripočítavajú poplatky za dopravu pre rok 2022:

za doručenie objednávky v Slovenskej republike dobierkou vo výške 4,50€

za doručenie objednávky v Slovenskej republike doporučene (platba prevodom) 3,50€.
za doručenie objednávky v Slovenskej republike doporučene KURIEROM vo výške 4,50€.

za doručenie objednávky v Českej republiky doporučene (platba prevodom) 6,00€.

- zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu (okrem  objednávok "Vlastný návrh" a tovarov s vyšitým menom, nickom, prezývkou).
- storno objednávky akceptujeme do 24 hod.
- tovar expedujeme do 10 dní prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.

Vážime si našich zákazníkov, preto sa snažíme vyriešiť všeky problémy k ich spokojnosti.  Budeme radi ak sa nám ozvete v prípade akýchkoľvek problémov alebo požiadaviek!

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na webovej lokalite elektronického obchodu predávajúceho.
Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj bezvýhradný súhlas.

Predmet plnenia

Predmetom plnenia je dodávka šiltoviek, tričiek, mikín, polokošiel a iného tovaru od  Peter Bebej CYKLO Bej , ul.Radová 315, 027 32 Zuberec, IČO: 33793905, IČ DPH: SK1026944644, prostredníctvom internetového obchodu nasivka.sk, na základe objednávky kupujúceho.

Objednávka može byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu, e-mailu, osobne, telefonicky alebo faxom. Objednávka je vždy pre kupujúceho záväzná. Cena uvedená u každého druhu tovaru v cenníku je konečná vrátane DPH 19% (sme platcomi DPH). Cena tovaru sa rozumie „zo skladu predávajúceho“, tj. nezahrňuje náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu.


Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: cyklobej@bsk.sk , telefón:  +421 949 195 322
poštová adresa a adresa prevádzky: Peter Bebej CYKLO Bej ul.Radová 315, 027 32 Zuberec
číslo účtu pre bezhotovostné platby: Slovenská sporiteľňa: IBAN: SK2509000000000322011423

Tovar je zasielaný kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku. Ceny sú definované v internetovom obchode podľa výberu spôsobu dodania a váhy tovaru.

Dodacia doba a platobné podmienky
Bežná doba expedície tovaru je maximálne 10 pracovných dní.(Expedíciou sa rozumie predanie zásielky Slovenskej pošte alebo kurérskej spoločnosti) Objednávky sú vybavované v poradí, v akom boli doručené predávajúcemu. V prípade, že objednaný tovar nie je v čase doručenia objednávky na sklade, bude kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený.
Ak nie je stanovené inak, náklady na dopravu platí kupujúci. Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ale vždy na základe súhlasu kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. Objednávku je možné stornovať do 24 hod od obdržania informačného e-mailu.

Odstúpenie od objednávky

Zákazník, fyzická osoba, ktorý nekupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je  predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.

Internetový obchod
Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný zoznámiť sa s obchodnými a reklamačnými podmienkami.
Objednávky uskutočnené formou internetu sú vždy záväzné pre kupujúceho ihneď po odoslaní na server. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré vznikli predávajúcemu vinou nesprávneho použitia interentové obchodu.

Záverečné ustanovenia
Všetky zmeny týchto všeobecných obchodným podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 11. 2009

Reklamačný poriadok

Právo na uplatnenie reklamácie.
Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie
Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom, poštou, faxom alebo na adrese Peter Bebej CYKLO Bej ul. Radová 315, 027 32 Zuberec.
Reklamovaný tovar je možné doručiť osobne, Slovenskou poštou alebo prostredníctvom prepravcu.
Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru, záručný list alebo poštová doručenka.
Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje jeden z uvedených dokladov.

Zodpovednosť predávajúceho
Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:
- si kupujúci vadu spôsobil sám,
- kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
- reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru.
- pre ktoré bola poskytnutá zľava s ceny tovaru
- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním alebo ktoré
vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru.
- spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby na tovar, alebo jeho súčasť.

O prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený. Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď v zložitých prípadoch do 3 dní.
Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Lehoty na uplatnenie reklamácií
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia.
Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu.
Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Práva spotrebiteľa
Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a načas.. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpi odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru. Rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť má kupujúci aj pri oprave vadného tovaru po lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté nasivka.sk prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. nasivka.sk bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu